Aktualizace stránek

 • 1. 5. 2013

  Na úřední desku byla vyvěšena Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti nahlédnutí do seznamu, který obsahuje informace o dani z nemovitostí na rok 2013.

 • 24. 4. 2013

  Na úřední desku byl vyvěšen Závěr zjišťovacího řízení ve věci posuzování vlivu na ŽP pro záměr Lego Kladno - Eastern Extension.

 • 22. 4. 2013

  Na úřední desku byla vyvěšena pozvánka na pálení čarodějnic.

 • 8. 4. 2013

  Na úřední desku bylo vyvěšeno oznámení o očkování psů a oznámení o přistavení kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad.

 • 22. 3. 2013

  Na úřední desku bylo vyvěšeno oznámení o zrušení veřejného projednání posudku ve věci záměru Výroba polystyrenu Kladno.

 • 20. 3. 2013

  Do Zápisů byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 19. 3. 2013.

 • 13. 3. 2013

  Na úřední desku byla vyvěšena pozvánka na další zasedání obecního zastupitelstva a dvojice oznámení: Lego Kladno a Výroba polystyrenu Kladno.

 • 22. 2. 2013

  Na úřední desku byly vyvěšeny informace o zveřejnění posudku o vlivech záměru „Výroba polystyrenu Kladno“ na životní prostředí.

 • 14. 2. 2013

  Ve čtvrtek 14. 3. se koná zápis v MŠ ve Velkém Přítočně.

 • 30. 1. 2013

  Na úřední desku byly vyvěšeny výsledky 2. kola prezidentských voleb.

 • 22. 1. 2013

  Na úřední desku byly vyvěšeny informace o 2. kole volby prezidenta.

 • 15. 1. 2013

  Na úřední desku byla vyvěšena dvojice veřejných vyhlášek: výzva bývalým nájemcům hrobových míst a oznámení o možnosti převzetí písemnosti.

 • 14. 1. 2013

  Na úřední desku byly vyvěšeny výsledky 1. kola prezidentských voleb.

 • 2. 1. 2013

  Na úřední desku byly vyvěšeny informace o volbě prezidenta.

 • 20. 12. 2012

  Do Zápisů byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 18. 12. 2012.

 • 18. 12. 2012

  Do fotogalerie byly přidány fotky z vánoční výstavy na OÚ.

 • 11. 12. 2012

  Na úřední desku bylo vyvěšeno: pozvánka na další zasedání obecního zastupitelstva, informace o počtu a sídlech volebních okrsků, rozpočtová změna č. 2/2012 a návrh obecního rozpočtu na rok 2013.

 • 28. 11. 2012

  Na úřední desku bylo vyvěšeno oznámení o zahájení prodeje známek na popelnice na rok 2013. Do fotogalerie byly přidány fotky z dětského maškarního bálu.

 • 12. 11. 2012

  Do Zápisů byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 8. 11. 2012.

 • 11. 11. 2012

  Ve dnech 8. 12. - 10. 12. se na obecním úřadě uskuteční vánoční prodejní výstava.

 • 9. 11. 2012

  Ve dnech 5. - 9. 12. bude na OÚ probíhat sbírka použitého ošacení.

 • 31. 10. 2012

  Na úřední desku byla vyvěšena dvojice dokumentů: Vliv záměru Výroba polystyrenu Kladno na životní prostředí a Ochranná pásma se zákazem laserových zařízení letiště Praha Ruzyně

 • 30. 10. 2012

  Na úřední desku byla vyvěšena pozvánka na další zasedání obecního zastupitelstva a oznámení o přistavení kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad.

 • 24. 10. 2012

  V úterý 30. 10. 2012 proběhne na OÚ veřejné projednání záměru modernizace trati Praha - Kladno.

 • 18. 10. 2012

  Na úřední desku byl vyvěšen závěr zjišťovacího řízení koncepce "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje".

 • 13. 10. 2012

  Na úřední desku byly vyvěšeny výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje.

 • 2. 10. 2012

  Na úřední desku bylo vyvěšeno oznámení o konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje.

 • 30. 9. 2012

  Do fotogalerie byly přidány fotografie z letošního posvícení, které bylo spojeno s vysvěcením znaku a praporu obce.

 • 27. 9. 2012

  Na úřední desku bylo vyvěšeno upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v okolí elektrického vedení.

 • 19. 9. 2012

  Na úřední desku bylo vyvěšeno oznámení o možnosti nahlédnutí do posudku o vlivu modernizace trati Kladno-Praha na životní prostředí.