Akce plánované na rok 2010

  • dokončení rekonstrukce a přístavby budovy OÚ
  • pořízení nového zvonu do kapličky a jeho instalace
  • oprava střechy na budově hřbitova
  • dopracování a schválení změny č. 2 ÚPSÚ
  • oprava chodníku v Kladenské ulici u hřiště a před domem pí. Houškové (po převedení do majetku obce)

Kulturní akce:

  • vítání Nového roku 2010
  • slavnostní setkání občanů u příležitosti opravy kapličky a OÚ
  • ...a další již tradiční kulturní akce jako každoročně