Akce provedené OÚ v letech 2002-2006

2002

 • vánoční osvětlení stromů na návsi

2003

 • rekonstrukce chodníků v ulici Kladenská
 • nákup obecního traktůrku s přídavným zařízením
 • plynofikace obce

2004

 • rekonstrukce ulice Zahradní s přispěním fondu EU
 • osazení zrcadel při výjezdech z vedlejších ulic
 • rekonstrukce místního rozhlasu
 • výstavba sběrného dvora
 • zasazení lípy u OÚ v den vstupu ČR do EU

2005

 • oslavy 650 let trvání obce
 • rekonstrukce ulic Václava Moravce a U Hrnčírny

2006

 • plynofikace budovy OÚ
 • zadání změn ÚP podle požadavků občanů
 • stavební úpravy OÚ
 • rekonstrukce čekáren veřejné dopravy
 • rekonstrukce střechy na budově u sběrného dvora s přispěním fondu EU
 • pokračování rekonstrukce chodníků v ulici Kladenská