Akce provedené OÚ v roce 2007

 • vítání Nového roku 2007
 • úprava povrchu pěšiny do Velkého Přítočna
 • oprava chodníků v Kladenské ulici od Apropo ke křižovatce a u Jiránků
 • znovuzřízení autobusové zastávky naproti Hrnčírně
 • instalace dvou odpadkových košů na autobusových zastávkách
 • autobusový zájezd do Drážďan
 • položení dlažby do stodoly sběrného dvora
 • elektrifikace stodoly a sběrného dvora
 • oprava elektroinstalace v budově OÚ
 • položení dlažby v sále OÚ
 • zprovoznění webových stránek obce
 • obnova vodorovného dopravního značení v obci
 • dětský den v Zahradní ulici
 • rozpracování změny č. 1 ÚPSÚ dle nového SZ
 • zahájení veřejné sbírky na zvon do kapličky
 • pořízení 3 nových vývěsních skříněk
 • příprava prostoru pro dětské hřiště
 • oprava pomníku padlým před OÚ
 • ozdravný řez stromů v obci
 • nákup univerzálního přívěsného vozíku
 • vánoční osvětlení obce (prosinec)