Akce provedené OÚ v roce 2008

 • vítání Nového roku 2008
 • instalace nového označníku Zahradní ulice
 • instalace dopravního zrcadla u výjezdu z ul. V. Moravce
 • společenské setkání žen
 • převedení zbývajících pozemků do majetku obce
 • dětský den v Zahradní ulici
 • dopracování a schválení změny č. 1 ÚPSÚ
 • vybudování dětského hřiště s dotací ČEZ
 • výstavba nového oplocení kolem dětského hřiště
 • společenské setkání občanů u příležitosti otevření dětského hřiště
 • oprava chodníků v Kladenské, Janouškově a ulici k Pletenému Újezdu
 • instalace dvou nových odpadkových košů
 • schválení pořízení změny č. 2 ÚPSÚ
 • zpevnění povrchu cesty u sběrného dvora
 • lampionový průvod
 • vánoční osvětlení obce