Akce provedené OÚ v roce 2009

 • oprava střechy na budově OÚ (s dotací z KÚ)
 • vyklizení nemovitosti č.p. 70 (na hřbitově)
 • malířské a lakýrnické práce v kolumbáriu
 • oprava hromosvodu na střeše kolumbária
 • rekonstrukce veřejného osvětlení
 • vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu OÚ
 • zahájení prací na rekonstrukci a přístavbě budovy OÚ
 • schválení pořízení změny č. 2 ÚPSÚ a rozpracování, včetně studie SEA
 • vyasfaltování povrchu vjezdu u Jiránků
 • pořízení techniky na úklid chodníků a údržbu zelených pásů

Kulturní akce:

 • vítání Nového roku 2009
 • Výstava fotografií Ivana Dudáčka
 • Společenské setkání žen
 • Dětský den na hřišti U hrnčírny
 • Turnaj v pétanque na hřišti U hrnčírny
 • Turnaj v líném tenise
 • Společenské setkání občanů u příležitosti vybudování altánku na hřišti
 • Strašidelný lampionový průvod
 • Vánoční osvětlení obce