Základní informace o obci Malé Přítočno

Malé Přítočno se nachází ve středních Čechách. Ve vzdálenosti 4 km severně od obce leží statutární město Kladno, 14 km severně město Slaný, 17 km jižně město Beroun a 20 km severovýchodně město Kralupy nad Vltavou.

Investiční výstavba

Po roce 1989 došlo k významné modernizaci obce. V dolní části obce byly vybudovány chodníky ze zámkové dlažby, pokračování v opravě chodníků je plánováno i na rok 2007. Kompletně byla modernizována Zahradní ulice, včetně zpevnění povrchu komunikace. V roce 2003 byla obec plynofikována.

V horní části se obec ve směru na Dolany rozrůstá, v současné době zde probíhá výstavba několika nových rodinných domů.

Dopravní obslužnost

Obec má autobusové spojení autobusem č. 15 do Kladna a linkovým spojem také do Unhoště. Autobusy do obce zajíždějí v době ranní a odpolední špičky. Dopravu zajišťuje především ČSAD Kladno, a.s.

Další spojení je možné po železnici. Železniční stanice Unhošť leží přímo v katastru obce Malé Přítočno, v její jižní části, a zajišťuje zejména dopravní spojení do Prahy a na opačnou stranu pak do Kladna a dále do Rakovníka.

Podnikání

 V obci působí několik soukromě hospodařících zemědělců. Dále se zde nachází sídlo firmy dodávající brýlové obruby a kancelářské potřeby. Působí zde firma zajišťující autodopravu.

Pracovní příležitosti v obci jsou omezené.

Školství, kultura, sport

V obci není základní škola a děti musí dojíždět do Velkého Přítočna a Kladna. Předškolní zařízení je rovněž ve Velkém Přítočně. Možnosti kulturního a sportovního vyžití jsou nevelké, přesto se podařilo v poslední době uskutečnit několik úspěšných akcí jako např. oslavy 650. výročí obce v roce 2005 a společenské setkání občanů v létě 2006. Pravidelně se koná dětský den v Zahradní ulici.