Likvidace odpadu

Co byste měli vědět:

Svoz domovního odpadu probíhá vždy v pátek, pro režim 1x za 2 týdny je to vždy v lichý týden.

Provozní doba sběrného dvora:
Středa 16:00 - 18:00
Sobota 9:00 - 11:30

Co je možné odvážet do sběrného dvora?

  • Papír, karton
  • Plasty
  • Sklo bílé i barevné
  • Drobný kovový odpad
  • Zahradní odpad

Po dohodě s p. Davidem lze do sběrného dvora též odvézt železný šrot, příp. se domluvit na OÚ o odvozu šrotu zaměstnanci OÚ.

Využívat sběrný dvůr mohou všichni občané, kteří mají popelnici a zakoupili si známky na svoz domovního odpadu (ať už pravidelné nebo jednorázové).

Vždy 2x ročně je uspořádán svoz velkoobjemového odpadu. O přistavení bikramových van budete v předstihu informováni.

Vždy 2x ročně bude organizován sběr nebezpečného odpadu. Místem soustředění odpadu a místem sběru bude obecní stodola u sběrného dvora.