Informace pro občany

Datum vyvěšení: 

11. 4. 2007

  1. Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili.
  2. Občanům,
    kteří mají v současné době pronajatou popelnici od OÚ, nabízíme
    odkoupení za zůstatkovou cenu. Pronájmy se budou od roku 2008 rušit.
  3. Kulturní komise pořádá 26. 5. 2007 autobusový výlet do Drážďan. Bližší informace na tel. 731414621, p. Povolný.
  4. Upozorňujeme občany na zákaz parkování na chodnících a zelených pásech.
  5. Platí zákaz vyvážení odpadu na pozemky v katastru obce i mimo něj (např. lokalita za Vestavem).
  6. Dne 4. a 5. 5. 2007 budou přistaveny 2 bikramové vany na objemný domovní odpad (před hospodou na parkovišti a u hrnčírny).