Pozvánka - zasedání zastupitelstva 18.4.2007

Datum vyvěšení: 

11. 4. 2007

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Malém Přítočně konané ve středu dne 18. 4. 2007 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Nájemní smlouva se Středočeskou vodárenskou
  3. Přistavení bikramových van
  4. Zájezd do Drážďan
  5. Různé
  6. Diskuze

Janoušek Jiří v. r.
starosta obce