Zájezd do Drážďan

Datum vyvěšení: 

30. 4. 2007

Zájezd se koná v sobotu dne 26. 5. 2007.

Přihlásit se můžete buď u p. Povolného doma (Kladenská 39), nebo po domluvě na tel. 731414621. Případně na OÚ v úředních hodinách (po 9-11, st 18-20). Termín přihlášek je do 11. 5. 2007.

Cena zájezdu bude 200,- Kč. Placení zájezdu bude probíhat od 14. 5. 2007 na OÚ v úředních hodinách.

Plánovaný odjezd je v 7,00 od budovy OÚ. Předpokládaný příjezd bude asi v 19,00h. Každý účastník musí mít platný OP nebo pas. Platná měna v Německu je Euro.

V autobuse bude možno zakoupit nápoje.