Přehled hospodaření za rok 2006

Datum vyvěšení: 

17. 6. 2007

(v tis. Kč)

Stav bankovních účtů k 1. 1.2006 844 Pokladna 0
Stav bankovních účtů k 31.12.2006 812 Pokladna 0

Příjmy

Daně ze státního rozpočtu 2188
Poplatek ze psů 3
Daň z nemovitosti 134
Dotace 138
Hřbitov 3
Úroky 12
Ostatní 10
Celkem 2489

Výdaje

Opravy komunikací 595
Městská hromadná doprava 50
Základní školy 47
Záležitosti kultury 5
Péče o občany 3
Veřejné osvětlení 111
Provoz hřbitova 36
Odpady 154
Údržba obce, péče o zeleň 434
Platy zastupitelů 199
Provoz úřadu 887
Celkem 2521

Příjmy - Výdaje: -32