Zpráva ze zasedání finanční komise OÚ Malé Přítočno ze dne 30.5.2007

Datum vyvěšení: 

17. 6. 2007

  1. Komise se seznámila se Zprávou nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2006. Komise se zprávou souhlasí a na základě této zprávy ukládá starostovi zajistit provádění rozpočtových opatření v průběhu finančního roku.
  2. Komise se seznámila se závěrečným účtem obce za rok 2006.
  3. Komise se seznámila s výsledky hospodaření obce za leden - duben 2007.
  4. Komise žádá starostu o pravidelné čtvrtletní poskytování informací o mimořádných výdajích obce.

Předseda komise: Jiří Nový
Členové komise: Jitka Dáňová, Pavel Novotný