Oznámení - přistavení kontejneru na nebezpečný odpad

Datum vyvěšení: 

18. 6. 2007

Dne 1. 7. 2007 (neděle) 9 - 11h bude před sběrným dvorem přistaven kontejner na nebezpečný odpad. Zde bude možno odevzdat:

  • obaly od nebezpečných látek, prázdné tlakové nádoby, filtry, znečištěné tkaniny
  • pneumatiky, olověné akumulátory
  • asfaltové směsi, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
  • olej a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, baterie
  • mimo to bude možno odevzdat elektroniku, např. televize, lednice, počítače