Pozvánka - zasedání zastupitelstva 27.6.2007

Datum vyvěšení: 

18. 6. 2007

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Malém Přítočně konané ve středu dne 27. 6. 2007 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Audit hospodaření obce za rok 2006
  3. Rozpočtová změna
  4. Změna územního plánu
  5. Splašková kanalizace
  6. Různé, diskuze