Veřejná sbírka

Datum vyvěšení: 

20. 8. 2007

Dne 27. 6. 2007 schválilo zastupitelstvo obce Malé Přítočno veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu do místní kapličky.
Sbírku iniciovala paní Květoslava Nová, která předložila starostovi otevřený dopis (viz přílohy).

Zodpovědnost za řádný průběh sbírky mají:
Květoslava Nová - iniciátorka sbírky
Jiří Janoušek - starosta
Stanislav Povolný - předseda kulturní komise a bývalý starosta

Příspěvek lze odevzdat následujícím způsobem:

  1. Osobně
    • Pověřené osobě paní Květoslavě Nové - Sběrací listina č. 1 - v místě bydliště paní Nové, Kladenská 51, Malé Přítočno
    • Pověřené osobě panu Stanislavu Povolnému - Sběrací listina č. 2 - možno platit na Obecním úřadě v úředních hodinách
  2. Zasláním na účet, k tomuto účelu zřízený:
    Č. účtu: 0399451339/0800

    Příspěvek lze poslat buď anonymně nebo lze do popisu uvést jméno a příjmení dárce. Další doplňující údaje je možno zaslat e-mailem na adresu ou (zavináč) malepritocno (tečka) cz.

Veřejná sbírka byla řádně schválena Krajským úřadem Středočeského kraje.
Zahájena byla dne 20. 8. 2007.

Věříme, že rodáci a občané nebudou ke sbírce lhostejní a pomohou obnovit součást historie obce.

Jiří Janoušek, starosta

a zastupitelstvo obce Malé Přítočno

PřílohaVelikost
Otevřený dopis starostovi obce, formát .doc (MS Word)21 KB
Otevřený dopis starostovi obce, formát .pdf (Adobe Reader)28.52 KB