Informace o sběru odpadů

Datum vyvěšení: 

23. 8. 2007

Byla zavedena nová sběrná komodita, a to nápojové kartony (jedná se o krabice od trvanlivého mléka, džusů apod). Tyto je možno přidávat do vytříděných plastů a ulehčit tak vaším popelnicím.