Uzavírka silnice I/61

Datum vyvěšení: 

20. 9. 2007

Z důvodu generální rekonstrukce silnice I/61 bude od 24. 9. 2007 od 4:00 do 14. 10. 2007 plná uzávěra v úseku Kladno - kruhový objezd po začátek obce Malé Přítočno.

Křižovatka silnic I/61 a III/10138 ve Velkém Přítočně u Špejcharu zůstane průjezdná ve směru od Dolan k Delta pekárně. Objížďka tohoto úseku bude zajištěna dopravním značením. ČSAD MHD Kladno zajistí přeložení stanic autobusů.

V obci Malé Přítočno bude dočasně stanice ČSAD MHD v horní části obce u železničního přejezdu. Provoz na komunikacích v obci omezen nebude.

Jiří Janoušek, starosta obce