Informace pro občany - bikramové vany a kontejner na nebezpečný odpad

Datum vyvěšení: 

12. 10. 2007

Od 19. do 22. 10. 2007 budou přistaveny 2 bikramové vany na objemný domovní odpad (před hospodou na parkovišti a v ulici U hrnčírny).

Dne 4. 11. 2007 bude v prostoru u sběrného dvora od 9,00 do 11,00 h přistaven kontejner na nebezpečný odpad (vyjeté oleje, barvy, postřiky, pneumatiky, baterie, elektronika atd).

Jiří Janoušek, starosta obce