Návrh rozpočtu Mikroregionu údolí Lidického potoka pro rok 2008

Datum vyvěšení: 

4. 4. 2008

VÝDAJE
Paragraf Položka Popis účtu Schv. 2008
3749 5021 Ostatní osobní výdaje - účetní 65 000,00 Kč
5031 Pojistné - soc. zabezpečení 8 000,00 Kč
5032 Pojistné - zdrav. pojištění 4 000,00 Kč
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč
5161 Služby pošt - poštovné 2 000,00 Kč
5163 Služby peněžních ústavů - popl. bance 2 000,00 Kč
5164 Nájemné 100,00 Kč
5166 Konzul., porad. a právní služby 15 000,00 Kč
5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 Kč
5168 Služby zpracování dat (KEO) 3 000,00 Kč
5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč
5171 Opravy, udržování 5 000,00 Kč
5173 Cestovné 30 000,00 Kč
5175 Pohoštění, dary 2 000,00 Kč
5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 Kč
  Celkem výdaje 167 100,00 Kč
PŘÍJMY
  4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 155 000,00 Kč
  4121 ÚZ 024 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Číčovice 6 000,00 Kč
3749 2111 Příjmy z poskyt. služeb 2 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků - od banky 4 100,00 Kč
    Celkem příjmy 167 100,00 Kč