Pozvánka - zasedání zastupitelstva 18.6.2008

Datum vyvěšení: 

13. 6. 2008

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Malém Přítočně konané ve středu dne 18. 6. 2008 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Změna č. 1 Územního plánu
  3. Odsouhlasení zprávy nezávislého auditora o hospodaření obce
  4. Schválení auditu hospodaření Mikroregionu
  5. Schválení rozpočtové změny č. 1
  6. Informace o opravě žlabu, oplocení hřiště, elektrice na hřbitově
  7. Různé, diskuze

Jiří Janoušek,
starosta obce