Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 

2. 10. 2008

Oznámení o době a místě konání voleb

 • do Zastupitelstva Středočeského kraje
 • do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta obce Malé Přítočno pan Jiří Janoušek podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

  • v pátek dne 17. října 2008 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu dne 18. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na adrese: Kladenská 10, Malé Přítočno (zasedací místnost OÚ).
 3. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
 4. Volby do zastupitelstva kraje:
  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

  • dne 24. října 2008 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • dne 25. října 2008 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

  Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Malém Přítočně dne 2. 10. 2008.