Pozvánka - zasedání zastupitelstva 29.9.2009

Datum vyvěšení: 

22. 9. 2009

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Malém Přítočně konané v úterý dne 29. 9. 2009 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
  3. Schválení rozpočtové změny č.2/2009
  4. Informace o rozpracování změny č.2 ÚPSÚ
  5. Informace o veřejné sbírce
  6. Různé, diskuze

Jiří Janoušek,
starosta obce