Informace pro občany

Datum vyvěšení: 

15. 12. 2009

Stále probíhá veřejná sbírka na pořízení zvonu do kapličky. Na kontě je zatím 68 tisíc korun. Děkujeme všem, kteří již přispěli! Sbírka bude na jaře 2010 ukončena.

Zveme srdečně všechny občany jako každoročně na zahájení nového roku 1. 1. 2010 v 0:30 pod borovici na dětském hřišti U Hrnčírny.