Pozvánka - zasedání zastupitelstva 25.8.2010

Datum vyvěšení: 

12. 8. 2010

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Malém Přítočně konané ve středu dne 25. 8. 2010 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení přijetí dotace FROM
  3. Informace o veřejném projednání změny č. 2 ÚPSÚ 23. 9. 2010
  4. Volby – informace
  5. Diskuze
  6. Různé – závěr

Jiří Janoušek,
starosta obce