Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Datum vyvěšení: 

31. 8. 2010

Volby do Zastupitelstva obce Malé Přítočno
Informace o
 počtu a sídlech volebních okrsků

Obecní úřad v Malém Přítočně

V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 49/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Malé Přítočno, konané ve dnech 15. a 16. října 2010, o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č.
 1: budova OÚ Malé Přítočno, Kladenská 10