Údaje o vydaných Změnách č. 2 ÚPNSÚ Malé Přítočno

Datum vyvěšení: 

6. 12. 2010

Údaje o vydaných Změnách č. 2 ÚPNSÚ Malé Přítočno
pro zveřejnění dálkovým přístupem dle požadavku § 165 odst. 2 zák. č. 183/2006, ve znění pozdějších předpisů

 1. Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Malé Přítočno byly vydány Zastupitelstvem obce Malé Přítočno dne 9. 11. 2010, Opatření obecné povahy č. 1/2010 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 25. 11. 2010
  Zhotovitel: Ing. arch. Jitka Mejsnarová, Krajníkova 113/12, Dobřichovice, č. autorizace 00985
 2. Změny č. 2 Územního plánu Malé Přítočno jsou uloženy u:
  • pořizovatele – Magistrát města Kladna, úřad architektury a územního plánování
  • stavebního úřadu Magistrátu města Kladna
  • obce Malé Přítočno
  • Krajského úřadu Středočeského kraje
 3. Doklady o pořízení Změn č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Malé Přítočno jsou uloženy u obce Malé Přítočno, kde je možné do nich nahlížet.
 4. Údaje o Změnách č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Malé Přítočno jsou zveřejněny na adrese: www.malepritocno.cz