Pozvánka - zasedání zastupitelstva 21.12.2010

Datum vyvěšení: 

14. 12. 2010

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Malém Přítočně konané v úterý dne 21. 12. 2009 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení zpráv finančního a revizního výboru
  3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2010
  4. Schválení rozpočtu obce na rok 2011
  5. Schválení aktualizované vyhlášky o místních poplatcích
  6. Akce plánované na rok 2011, zhodnocení roku 2010
  7. Různé, diskuze