Zpráva ze zasedání finančního výboru OÚ Malé Přítočno ze dne 8.12.2010

Datum vyvěšení: 

27. 12. 2010

  1. Výbor se seznámil s výsledky hospodaření obce za červen až listopad 2010.
  2. Výbor navrhuje rozpočtovou změnu č. 2 na základě přezkoumání příjmů a výdajů – viz Příloha.
  3. Výbor byl seznámen s aktuálním stavem dotace z fondu FROM. Dotace bude připsána na účet do konce prosince 2010 ve výši 2,4 mil Kč.
  4. Výbor byl informován o nákupu dvou sněhových fréz pro údržbu obce v zimním období.

V Malém Přítočně dne 8. 12. 2010.