Zpráva ze zasedání revizního výboru OÚ Malé Přítočno ze dne 15.12.2010

Datum vyvěšení: 

27. 12. 2010

 1. Zápisy ze zasedání zastupitelstva Malého Přítočna jsou vedeny dobře a usnesení ze zasedání souhlasí se skutečností. Všechny zápisy jsou opatřeny podpisy ověřovatelů.
 2. Výkazy plnění rozpočtu za každý měsíc jsou v souladu s návrhem rozpočtu.
 3. Výpisy z účtu jsou vedeny podle číselného pořadí.
 4. Pokladna – je velmi dobře vedena průběžně s měsíční uzávěrkou.
 5. Faktury – jsou opatřeny podpisy starosty a místostarosty.
 6. Stavy na účtech – souhlasí.
  Stav v pokladně ke dni 13. 12. 2010 je 1364,- Kč. Poslední stav na běžném účtu ke dni 13. 12. 2010 je 584 488,70 Kč. Termínovaný účet byl vyčerpán a zrušen v červnu 2010.
 7. Pohledávky obce – obec Malé Přítočno nemá žádné pohledávky.
 8. Výběrové řízení na akce, oslovení firem – výběrové řízení na výběr firmy pro rekonstrukci a přístavbu OÚ proběhlo v listopadu 2009. V roce 2010 nebyla žádná výběrová řízení.
 9. Stavba rekonstrukce a přístavba obecního úřadu byla zkolaudována 2. 8. 2010. Proinvestovaná částka 3 383 168,- Kč vč. DPH.
 10. Schválená dotace z FROM prostřednictvím Krajského úřadu na rekonstrukci a přístavbu OÚ je 2 400 000,- Kč. Finanční prostředky dosud nebyly zaslány na účet obce.
 11. Odměny zastupitelům – brigádníkům (smlouvy, usnesení) – jsou vedeny v pořádku.
 12. Majetek obecního úřadu – změny od poslední kontroly, investice – budou provedeny na konci roku 2010.
 13. Výbor se seznámil s návrhem rozpočtu obce na rok 2011, který je sestaven jako vyrovnaný.

V Malém Přítočně dne 15. 12. 2010.