Zápis v Mateřské škole ve Velkém Přítočně

Datum vyvěšení: 

2. 2. 2011

V úterý 1. 3. 2011 od 10,00 do 16,00 hodin se bude konat zápis dětí do Mateřské školy ve Velkém Přítočně pro školní rok 2011 - 2012.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční listy si vyzvedněte v MŠ nejpozději do 19. 2. 2011.

K zápisu s sebou přineste:

  • vyplněnou žádost
  • evidenční list potvrzený od lékaře, kde musí být stanoveno pravidelné očkování dítěte
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

K. Krejčí
ředitelka školy