Doplňovací volby do Senátu

Datum vyvěšení: 

10. 2. 2011

Doplňovací volby do Senátu parlamentu České republiky,
ve volebním obvodu č.
 30 sídlo: Kladno
konané ve dnech 18.
 a 19. března 2011 (1. kolo)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

stanovuji

pro Doplňovací volby do Senátu parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno, konané ve dnech 18. a 19. března 2011 (1. kolo), minimální počet členů okrskové volební komise takto:

okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci Malé Přítočno je čtyřčlenná

V Malém Přítočně dne 6. 2. 2011.

Jiří Janoušek
starosta obce Malé Přítočno

Doplňovací volby do Senátu parlamentu České republiky,
ve volebním obvodu č.
 30 sídlo: Kladno
konané ve dnech 18.
 a 19. března 2011 (1. kolo)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů informuji politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislého kandidáta, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 18. a 19. března 2011, o počtu a sídle volebních okrsků:

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku č. 1: Kladenská 10, Malé Přítočno

V Malém Přítočně dne 1. 2. 2011.

Jiří Janoušek
starosta obce Malé Přítočno