Jmenování zapisovatele pro doplňovací volby do Senátu

Datum vyvěšení: 

18. 2. 2011

Doplňovací volby do Senátu parlamentu České republiky,
ve volebním obvodu č.
 30 sídlo: Kladno
konané ve dnech 18.
 a 19. března 2011 (1. kolo)

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů

jmenuji

pana Ondřeje Petráčka, trvalý pobyt Malé Přítočno, Kladenská 64, jako zapisovatele okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1, se sídlem Obecní úřad Malé Přítočno pro volby do Senátu parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno, konané ve dnech 18. a 19. března 2011 (1. kolo).

V Malém Přítočně dne 18. 2. 2011.

Jiří Janoušek
starosta obce Malé Přítočno