Pozvánka - zasedání zastupitelstva 1.6.2011

Datum vyvěšení: 

26. 5. 2011

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve středu dne 1. 6. 2011 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení rozpočtové změny č. 1/2011
  3. Schválení auditu hospodaření obce za rok 2010
  4. Schválení doplňku Provozního řádu kulturního sálu
  5. Projednání směny pozemků
  6. Různé, diskuze

Jiří Janoušek, starosta obce