Čištění komínů

Datum vyvěšení: 

8. 6. 2011

Dle nového nařízení vlády č. 91/2010 Sb. je pro každého občana vlastnícího nemovitost s topením na pevná paliva povinné zajistit si kontrolu a čištění spalinových cest.

Obec může zajistit tuto službu u oprávněné firmy, pokud bude ze strany občanů zájem. V tomto případě budou služby účtovány bez cestovného.

Na základě porovnání cenových nabídek byla vybrána firma Staňková-Olič.

Ceny:
Čištění spalinové cesty: 300,- Kč
Kontrola spalinové cesty: 400,- Kč
Kontrola + čištění spalinové cesty: 600,- Kč
Revize spalinové cesty: 800,- Kč

Kdo bude mít zájem, nechť zavolá na tel. 605 988 742 (p. Janoušek) nebo 312 667 899 (OÚ Malé Přítočno, pouze v úředních hodinách) a to nejpozději do 20. 6. 2011.