Informace pro občany

Datum vyvěšení: 

8. 6. 2011

Užívání chodníků v obci

Žádáme občany, aby neparkovali auty na chodnících a zelených pásech a bránili tak volnému průchodu. Chodníky jsou určeny pro pěší a v této souvislosti upozorňujeme cyklisty, aby nepoužívali chodníky místo silnice.

Parkování u obecního úřadu

V souvislosti s novým dopravním značením u OÚ žádáme občany, aby využívali nově vybudovaného parkoviště.