Změna územního plánu

Datum vyvěšení: 

7. 10. 2011

Zastupitelstvo obce Malé Přítočno na svém veřejném zasedání dne 23. srpna 2011 schválilo záměr obce podat žádost o změnu územního plánu obce Malé Přítočno.

Do žádosti budou zahrnuty i návrhy občanů. Žádost o změnu využití ploch je třeba podat písemně na formuláři žádosti (k dispozici na OÚ Malé Přítočno v úředních hodinách).

Žádosti budou přijímány do 9. 11. 2011.