Pozvánka - zasedání zastupitelstva 20.12.2011

Datum vyvěšení: 

12. 12. 2011

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná v úterý dne 20. 12. 2011 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení zpráv finančního a revizního výboru
  3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2011
  4. Schválení rozpočtu obce na rok 2012
  5. Projednání zadání územního plánu
  6. Akce plánované na rok 2012, zhodnocení roku 2011
  7. Různé, diskuze

Jiří Janoušek, starosta obce