Zápis v Mateřské škole ve Velkém Přítočně

Datum vyvěšení: 

14. 2. 2012

V úterý 6. 3. 2012 od 10 do 16 hodin se bude konat zápis dětí do Mateřské školy ve Velkém Přítočně pro školní rok 2012 - 2013.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční listy si vyzvedněte v MŠ nejpozději do 24. 2. 2012.

K zápisu si s sebou přineste:

  • vyplněnou žádost
  • evidenční list potvrzený od lékaře, kde musí být stanoveno pravidelné očkování dítěte
  • občanský průkaz
  • zdravotní průkaz dítěte
  • rodný list dítěte