Pozvánka - zasedání zastupitelstva 10.5.2012

Datum vyvěšení: 

25. 4. 2012

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Malé Přítočno, které se koná ve čtvrtek dne 10. 5. 2012 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení auditu hospodaření obce za rok 2011
  3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
  4. Schválení zadání územního plánu
  5. Schválení pořízení vlajky obce a výběr dodavatele
  6. Navýšení příspěvku na hasiče
  7. Různé, diskuze

Jiří Janoušek, starosta obce