Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – předání závěru zjišťovacího řízení

Datum vyvěšení: 

3. 5. 2012

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011 – předání závěru zjišťovacího řízení:

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP125K.