Pozvánka na posvícení

Datum vyvěšení: 

12. 9. 2012

Dovolujeme si vás pozvat na Malopřítočenské posvícení spojené se slavnostním vysvěcením znaku a praporu obce.

Posvícení se bude konat v sobotu dne 29. 9. 2012 ve 12 hod. v prostoru návsi a obecního úřadu. Občerstvení a hudba k poslechu i tanci zajištěny.

Srdečně zve zastupitelstvo obce.