Oznámení o době a místě konání voleb v obci Malé Přítočno

Datum vyvěšení: 

2. 10. 2012

(§ 27 zákona č. 130/2000 Sb.)

Starosta obce Malé Přítočno podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
oznamuje

  1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
    v pátek dne 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
    v sobotu dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost OÚ v Malém Přítočně, Kladenská 10.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
  5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovaní lístky nové.

V Malém Přítočně dne 27. 9. 2012.

Jiří Janoušek
starosta obce