Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Datum vyvěšení: 

11. 12. 2012

V souladu s ustanovením § 14 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku č. 1: Kladenská 10, Malé Přítočno.

V Malém Přítočně dne 27. 11. 2012.
Jiří Janoušek, starosta obce Malé Přítočno