Pozvánka - zasedání zastupitelstva 18.12.2012

Datum vyvěšení: 

11. 12. 2012

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Malém Přítočně konané v úterý dne 18. 12. 2012 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení zpráv finančního a revizního výboru
  3. Schválení rozpočtové změny č. 2/2012
  4. Schválení rozpočtu obce na rok 2013
  5. Akce plánované na rok 2013, zhodnocení roku 2012
  6. Různé, diskuze

Jiří Janoušek, starosta