Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Datum vyvěšení: 

2. 1. 2013

Starosta obce Malé Přítočno
podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
oznamuje:

 1. Volba prezidenta České republiky se koná:
  • v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
  • a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. 1
  je volební místnost OÚ Malé Přítočno, Kladenská 10, Malé Přítočno.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Malém Přítočně dne 27. 12. 2012.

Jiří Janoušek, starosta