Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Datum vyvěšení: 

22. 1. 2013

Starosta obce Malé Přítočno podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

oznamuje:

  1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:
    • v pátek dne 25. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
    • v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost OÚ Malé Přítočno, Kladenská 10, Malé Přítočno.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.

V Malém Přítočně dne 18. 1. 2013.

Jiří Janoušek, starosta