Lego Kladno - oznámení k nahlédnutí

Datum vyvěšení: 

13. 3. 2013

Na OÚ Malé Přítočno je k nahlédnutí oznámení "Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Lego Kladno - eastern extension" k. ú. Kročehlavy zařazeného do kategorie II".

Nahlížet lze kdykoliv v úředních hodinách.