Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, závěrečný účet obce za rok 2012

Datum vyvěšení: 

22. 5. 2013

Zprávu auditora, závěrečný účet obce a ostatní související dokumenty naleznete v příloze.

PřílohaVelikost
Zpráva auditora (formát .doc)103 KB
Závěrečný účet obce za rok 2012 (formát .xls)53 KB
Výkaz o plnění rozpočtu (formát .pdf)1.17 MB
Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát (formát .pdf)1.05 MB