Pozvánka - zasedání zastupitelstva 18.6.2013

Datum vyvěšení: 

10. 6. 2013

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Malém Přítočně, které se koná v úterý dne 18. 6. 2013 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu Malé Přítočno.

Program:

  1. Kontrola usnesení
  2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
  3. Schválení zprávy nezávislého auditora za rok 2012
  4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2012
  5. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2013
  6. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2014-2016
  7. Schválení zprávy finančního výboru
  8. Různé, diskuze

Jiří Janoušek, starosta